Башка баракка башкартуу жөнүндө эскертме
 Мурунку барак сизди иштебеген барагына башкартып жатат

 Эгер ал баракка өткүңүз келбесе, мурунку баракка кайтсаңыз болот.